Kontakt z nami:

Kontakt ogólny
tel. +48 22 3603 800
faks. +48 22 3603 645
email: lp.aidemadrub@tkatnok

Biuro Obsługi Klienta / Prenumerata
tel. +48 22 3603 777
faks. +48 22 3604 208
email: lp.aidemadrub@kob

Biuro Zarządu
tel. +48 22 3603 900 lub +48 22 3603 901
faks. +48 22 3603 810
email: lp.aidemadrub@udazrazoruib

Kontakt dla prasy
email: lp.aidemadrub@rp

Reklama
tel. +48 22 3603 603
faks. +48 22 3603 980
email: lp.aidemadrub@ymalker.oruib

Reklama Digital
email: lp.aidemadrub@selas.latigid

Reklama New Business / Custom
tel. +48 22 3603 610
faks. +48 22 3603 980

Dział Książek
email: lp.aidemadrub@ikzaisk

Marketing
tel. +48 22 3603 800
faks. +48 22 3603 810
email: lp.aidemadrub@gnitekram

Dział Multimediów / Digital
tel. +48 22 3603 800
faks. +48 22 3603 810
email: lp.aidemadrub@aidemitlum

Dział New Business / Corporate Media
tel. +48 22 3603 639
faks. +48 22 3603 810

Dział Dystrybucji
tel. +48 22 3603 829
faks. +48 22 3603 810
email: lp.aidemadrub@ajcubyrtsyd

Dział HR
tel. +48 22 3603 800
faks. +48 22 3603 810
email: lp.aidemadrub@ajcaturker

Dział Informatyki (IT)
email: lp.aidemadrub@ti

Przetwarzanie danych osobowych (Administrator Bezpieczeństwa Informacji)
email: lp.aidemadrub@iba

Dział Produkcji
tel. +48 22 3603 857
faks. +48 22 3603 810

Dział Księgowości, biuro Marynarska
tel. +48 22 3603 800
faks. +48 22 3603 810

Dział Ksiegowości, biuro Wrocław
tel. +48 71 3762 804
faks. +48 71 3762 851

Dział administracji, biuro Marynarska
tel. +48 22 3603 800
faks. +48 22 3603 810
email: lp.aidemadrub@ajcartsinimda

Redakcja "Burda"
tel. +48 71 3762 847
faks. +48 71 3762 802
email: lp.aidemadrub@adrub.ajckader

Redakcja "CHIP"
tel. +48 22 36 03 704
email: lp.aidemadrub@owtcinwadyw

Redakcja "Claudia"
tel. +48 22 3603 691
faks. +48 22 3603 855
email: lp.aidemadrub@aidualc

Redakcja "Coaching"
tel. +48 22 3603 738
faks. +48 22 3603 990
email: lp.aidemadrub@sucof

Redakcja "CRN"
tel. +48 22 4488 350
email: lp.nrc@ajckader

Redakcja "Dobre Rady"
tel. +48 22 3603 627
email: lp.adrub@ydarerbod

Redakcja "Elle Decoration"
tel. +48 22 4488 315
email: lp.moc.ocedelle@tkatnok

Redakcja "Elle"
tel. +48 22 3603 800
email: lp.moc.elle@tkatnok

Redakcja "Focus"
tel. +48 22 3603 738
faks. +48 22 3603 990
email: lp.aidemadrub@sucof

Redakcja "Gala"
tel. +48 22 3603 773
faks. +48 22 3603 799
email: lp.aidemadrub@alag

Redakcja "Glamour"
tel. +48 22 4488 403
faks. +48 22 3603 810
email: lp.aidemadrub@ruomalg

Redakcje "InStyle"
tel. +48 22 4488 478
email: lp.moc.elytsni@elytsni

Redakcja "Moje Gotowanie"
tel. +48 22 3603 667
faks. +48 22 3603 810
email: lp.aidemadrub@gm

Redakcja "Mój Piękny ogród"
tel. +48 71 3762 842
faks. +48 71 3762 802
email: lp.aidemadrub@dorgo

Redakcja "National Geographic"
tel. +48 22 3603 960
faks. +48 22 3603 810
email: lp.aidemadrub@mgn

Redakcja "Przepis na ogród"
tel. +48 71 3762 858
faks. +48 71 3762 802
email: lp.aidemadrub@onp

Redakcja "Przyślij Przepis"
tel. +48 71 3762 808
faks. +48 71 3762 803
email: lp.aidemadrub@sipezrp

Redakcja "Samo Zdrowie"
tel. +48 22 3603 863
email: lp.eiwordzomas@eiwordz-omas

Redakcja "Sielskie życie"
tel. +48 22 3603 724
email: lp.aidemadrub@eicyz.eiksleis

Redakcja "Sól i Pieprz"
tel. +48 71 3762 832
faks. +48 71 3762 802
email: lp.aidemadrub@airaniluk

Nasze biura:
Burda Media Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa, Polska
tel. +48 22 3603 800
fax. +48 22 3603 645
email. lp.aidemadrub@tkatnok

Burda Publishing Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa, Polska
tel. +48 22 3603 800
fax. +48 22 3603 645
Adres email: lp.aidemadrub@tkatnok

Burda NG Polska Sp. z o.o. 
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa, Polska
tel. +48 22 3603 800
fax. +48 22 3603 645
Adres email: lp.aidemadrub@tkatnok

Burda GL Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa, Polska
tel. +48 22 3603 800
fax. +48 22 3603 645
Adres email: lp.aidemadrub@tkatnok

Treehouse Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa, Polska
tel. +48 22 3603 800
fax. +48 22 3603 645
Adres email: lp.aidemadrub@tkatnok
Siedziba we Wrocławiu:
Burda Media Polska Sp. z o.o.
ul. Rdestowa 1 B-C
54-530 Wrocław
tel. +48 71 3762 800
fax. +48 71 3762 802
email. lp.aidemadrub@owtcinwadyw
Dane rejestrowe spółek:

Burda Media Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000257211. Kapitał zakładowy Spółki 7.062.000,00 PLN , REGON 020290650, NIP PL1010001332.

Burda Publishing Polska Sp. z o.o.
, z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000574730. Kapitał zakładowy Spółki 44.691.450,00 PLN, REGON 931051710, NIP PL8971411483.

Burda NG Polska Sp. z o.o.
, z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000660753, NIP PL5212992109, REGON 014934045

Burda GL Polska Sp. z o.o.
, z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026003. Kapitał zakładowy Spółki: 6.625.000,00 PLN, REGON 017327133, NIP PL5213157277.

Treehouse Sp. z o.o.
, z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000369757. Kapitał zakładowy Spółki: 200.000,00 PLN, REGON 142656905, NIP PL5252492488.