Alexander Sorg

Chief Executive Officer

Jest odpowiedzialny za strategiczne zarządzanie biznesem mediowym w Polsce. Do zespołu Burda Polska dołączył we wrześniu 2016.

Justyna Namięta

Dyrektor Generalna Burda International Polska

Odpowiada za zarządzanie operacyjne i strategię rozwoju firmy. Z wydawnictwem Burda w Polsce związana od początku jego istnienia. Od roku 2009 Dyrektor Generalna wydawnictwa.

Dobrosława Snarska-Pełka

Chief Financial Officer

Odpowiada za strategię finansową grupy Burda w Polsce. Nadzoruje pracę działów controllingu, księgowości, IT, administracji. Do wydawnictwa dołączyła we wrześniu 2016 r. 

Michał Helman

Chief Commercial Officer

Odpowiada za zarządzanie połączonym działem sprzedaży reklamy: prasowej, digital, projektów specjalnych i eventów. W Burda International Poland pracuje od 11 lat.

Anna Podkowińska-Tretyn

Chief Digital Officer

Jest odpowiedzialna za strategię cyfrową wydawnictwa, a także wszystkie redakcje online i dział reklamy digital. Z wydawnictwem związana od 2015 roku.

Agnieszka Bieniak

Chief HR Officer

Zarządza procesami HR wydawnictwa. Jest odpowiedzialna za realizację strategii personalnej firmy oraz wszystkich aspektów personalnych w Polsce. Z wydawnictwem związana jest od  2016 r

Katarzyna Sobańska – Helman

Dyrektor Zarządzająca Działem Książek i Kolekcji

Od połowy 2015 roku zarządza działem książek Burdy w Polsce. Jest odpowiedzialna za wszystkie aspekty działalności biznesowej produktów książkowych oraz ich dystrybucję i sprzedaż. Opracowuje inicjatywy wydawnicze oraz inicjatywy w zakresie wydawnictw kolekcjonerskich, zarządza procesem wydawniczym książek, e-booków i audiobooków.

Mariusz Ryznar

Dyrektor Dystrybucji

Odpowiada za dystrybucję wszystkich wydawanych przez Burdę magazynów i kolekcji. Kreuje i analizuje nowe projekty dystrybucyjne. Jest związany z Burdą od 2006 roku.

Tomasz Gajda

Dyrektor Produkcji

Zarządza działem Produkcji i Prepress Quality. Jest odpowiedzialny za przygotowanie magazynów do druku oraz druk całego portfolio grupy Burda w Polsce. Z wydawnictwem związany jest od 2005 roku.

Magdalena Kieferling

Head of Communications

Odpowiada za strategię komunikacji i kreowanie wizerunku Burda International Poland, relacje z mediami, komunikację wewnętrzną oraz działania employer brandingowe.

Zuzanna Potocka

Business change manager