Agnieszka Rosiak

Senior Account Executive

tel. kom. +48 519538027
e-mail: lp.aidemadrub@kaisor.akzseinga