CRN Polska to prestiżowy i opiniotwórczy magazyn kanału dystrybucyjnego IT w Polsce. Już od 15 lat stanowi platformę komunikacyjną pomiędzy producentami i dystrybutorami z jednej, a firmami sprzedającymi technologie IT (integratorami) z drugiej strony. Miesięcznik CRN Polska (podobnie jak towarzyszący mu specjalistyczny kwartalnik "Vademecum VAR-ów i integratorów") jest rozpowszechniany wyłącznie w bezpłatnej kwalifikowanej prenumeracie i dociera do niemal wszystkich firm IT w kraju. Towarzysząc sprzedawcom technologii IT od 1998 roku pismo stało się niezbędnym narzędziem w ich pracy. Informuje o wydarzeniach, analizuje rynek i przewiduje nadchodzące trendy. Dzięki doświadczeniu i profesjonalizmowi dziennikarzy, CRN Polska od początku istnienia był i nadal pozostaje najbardziej wiarygodnym źródłem informacji biznesowych w branży IT.  

CRN