1
Pokazywanie sensu pracy
2
Dbanie o rozwój
3
Komunikacja
4
Dotrzymywanie zobowiązań, wiarygodność i budowanie zaufania
5
Budowanie zespołu
6
Docenianie i zauważanie
7
Struktura i transparentne zasady pracy zespołu