Kadra Zarządzająca

Alexander Sorg

Alexander Sorg

Chief Executive Officer

Jest odpowiedzialny za strategiczne zarządzanie biznesem mediowym w Polsce. Do zespołu Burda Media Polska dołączył we wrześniu 2016.

Justyna Namięta

Justyna Namięta

GENERAL DIRECTOR

Odpowiada za zarządzanie operacyjne i strategię rozwoju firmy. Z wydawnictwem Burda Media Polska związana od początku jego istnienia. Od roku 2009 Dyrektor Generalna wydawnictwa.

Dobrosława Snarska-Pełka

Dobrosława Snarska-Pełka

CHIEF FINANCIAL OFFICER

Odpowiada za strategię finansową grupy Burda Media Polska. Nadzoruje pracę działów płac, controllingu, księgowości, IT, administracji. Do wydawnictwa dołączyła we wrześniu 2016 r. 

Michał Helman

Michał Helman

Chief Commercial Officer

Odpowiada za zarządzanie połączonym działem sprzedaży reklamy: prasowej, digital, projektów specjalnych i eventów. 

Małgorzata Górska

Małgorzata Górska

HR DIRECTOR

Jest odpowiedzialna za strategię people & culture grupy Burda Media Polska. Nadzoruje procesy związane z obszarem HR i komunikacją wewnętrzną. Do wydawnictwa dołączyła w lipcu 2021 r.