W celu wdrożenia i zapewnienia należytej staranności w łańcuchu dostaw i wartości, w tym zapewnienia zgodności z niemiecką ustawą o należytej staranności przedsiębiorców w łańcuchach dostaw Burda wdrożyła

Kodeks postępowania dla dostawców wraz z Procedurą składania skarg  w których przedstawione zostały zasady, którymi Burda kieruje się wobec dostawców.

 

Wersja polska:

Kodeks postępowania dla dostawców

Procedura składania skarg na podstawie niemieckiej ustawy o obowiązkach zaopatrzeniowych w łańcuchu dostaw

 

English version:

Supplier Code of Conduct

Rules of Procedure for the Complaints Mechanism under the German Act on Corporate Due Diligence in Supply Chains

Kodeks postępowania dla dostawców