Burda Media Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa, Polska
tel. +48 22 360 39 00
email: recepcja@burdamedia.pl
Siedziba we Wrocławiu:
Burda Media Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 7A
53-332 Wrocław
tel. +48 71 3762 800
email: wydawnictwo@burdamedia.pl
Biuro Obsługi Klienta
Biuro Reklamy
Burda Media Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000574730. Kapitał zakładowy Spółki 44.691.450,00 PLN, REGON 931051710, NIP PL8971411483.