Kontakt z nami

Recepcja
tel. +48 22 3603 900 lub +48 22 3603 901
email: kontakt@burdamedia.pl

Reklama
email: biuro.reklamy@burdamedia.pl

 


Nasze biura:

Burda Media Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa, Polska
tel. +48 22 3603 800
email: kontakt@burdamedia.pl
http:/burdapp.burdamedia.pl/

Treehouse Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15 (budynek New City)
02-674 Warszawa, Polska
tel. +48 22 3603 800
email: kontakt@burdamedia.pl


Siedziba we Wrocławiu:
Burda Media Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 7A
53-332 Wrocław
tel. +48 71 3762 800
fax. +48 71 3762 802
email: wydawnictwo@burdamedia.pl


Dane rejestrowe spółek: 

Burda Media Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000574730. Kapitał zakładowy Spółki 44.691.450,00 PLN, REGON 931051710, NIP PL8971411483.

Treehouse Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000369757. Kapitał zakładowy Spółki: 200.000,00 PLN, REGON 142656905, NIP PL5252492488.