Małgorzata Gurbała

Sales Director

tel. kom. 600 207 181
tel. (22) 3603 654
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@alabrug.atazroglam

Małgorzata Nocuń-Zygmuntowicz

Dyrektor sprzedaży

tel. kom. 692 440 088
tel. (22) 3603 641
faks: (22) 3603 810
e-mail: lp.aidemadrub@nucon.atazroglam

Katarzyna Nowakowska

Deputy Sales Director

tel. kom. 692 440 118
tel. (22) 3603 626
faks: (22) 3603 980
e-mail: lp.aidemadrub@akswokawon.anyzratak

Agnieszka Kos-Podlaska

Digital sales director

Agnieszka Prokopowicz

PR Manager

Anna Olszewska

Koordynator działu sprzedaży

tel. kom. 692 444 280
tel. (22) 3603 603
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@akswezslo.anna

Advisory

Małgorzata Dominik

Sales Team Manager

tel. kom. 694 455 070
tel. -
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@kinimod.atazroglam

Renata Gietko

Senior Account Executive

tel. kom. 604 126 496
tel. -
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@okteig.ataner

Karina Dąbska

Senior Account Executive

tel. kom. 692 440 116
tel. -
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@aksbad.anirak

Gabriela Pawłowska

Senior Account Executive

tel. kom. 692 440 130
tel. -
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@akswolwap.aleirbag

Katarzyna Ryciak

Senior Business Partner

tel. kom. 692 440 134
tel. -
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@kaicyr.anyzratak

Luxury & Lifestyle

Anna Muczyńska

Manager Działu Sprzedaży

tel. kom. 668 553 943
tel. -
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@aksnyzcum.anna

Małgorzata Janiszewska

Senior Account Executive

tel. kom. 692 440 127
tel. -
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@akswezsinaj.atazroglam

Radosław Grabowski

Senior Account Executive

tel. kom. 604 112 494
tel. -
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@ikswobarg.walsodar

Ewelina Dorda

Senior Account

tel. (22) 3603 800
faks: 608356156
e-mail: lp.aidemadrub@adrod.anilewe

Sylwia Klich

Senior Account Executive

tel. kom. 694 455 430
tel. -
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@hcilk.aiwlys

Kamila Garbacz

Senior Account Executive

tel. kom. 604275875
tel. -
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@zcabrag.alimak

Ewa Bogiel

Head of Agency Digital Sales

tel. kom. 694 455 398
tel. -
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@leigob.awe

Ewelina Kluz

Senior Account Executive

tel. kom. 692 444 293
tel. -
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@zulk.anilewe

Renata Bogusz

Senior Business Partner/Beauty Expert

tel. kom. 692 440 106
tel. -
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@zsugob.ataner

Joanna Daduń

Digital Sales Expert

tel. kom. 606309141
tel. -
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@nudad.annaoj

Food

Justyna Cytryńska

Senior Account Executive

tel. kom. 602 402 050
tel. -
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@aksnyrtyc.anytsuj

Edyta Brzezicka

Senior Account Executive

tel. kom. 519 538 022
tel. -
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@akcizezrb.atyde

Monika Bielecka-Kamińska

Digital Sales Expert

tel. kom. 600454669
tel. -
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@aksnimak.akinom

Home

Katarzyna Kołakowska-Frąckowiak

Sales Manager

tel. (22) 3603 669
faks: (22) 3603 980
e-mail: lp.aidemadrub@akswokalok.anyzratak

Travel

Anna Urbaniak

Senior Account Executive

tel. kom. 692 440 082
tel. -
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@kainabru.anna

Jacek Dąbrowski

Senior Account Executive

tel. kom. 692 440 112
tel. -
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@iksworbad.kecaj

Science

Edyta Słowińska

Senior Account Executive

tel. kom. 692 444 277
tel. -
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@aksniwols.atyde

Małgorzata Antoniewicz

Senior Account Executive

tel. kom. 692 440 117
tel. -
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@zciweinotna.atazroglam

Paweł Karczewski

Digital Sales Specialist

tel. kom. 602253727
tel. -
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@ikswezcrak.lewap

IT

Agata Myśluk

Manager działu Sprzedaży

tel. kom. 694 455 426
tel. -
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@kulsym.ataga

Jacek Goszczycki

Senior Project Manager

tel. kom. 601 935 513
tel. -
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@ikcyzczsog.kecaj

Garden

Agata Kosińska

Senior Account Executive

tel. kom. 692 444 282
tel. -
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@aksnisok.ataga

Specials

Żaneta Lis-Stryczewska

Sales Team Manager

tel. kom. 664 950 424
tel. -
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@sil.atenaz

Małgorzata Walos

Senior Account Executive

tel. kom. 519 538 025
tel. -
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@solaw.atazroglam

Agnieszka Rosiak

Senior Account Executive

tel. kom. +48 519538027
e-mail: lp.aidemadrub@kaisor.akzseinga

Custom

Jolanta Kurek

Dyrektor sprzedaży

tel. kom. 692 440 107
tel. (22) 3603 610
e-mail: lp.aidemadrub@keruk.atnaloj

Anna Dembska

Senior Account Executive

tel. kom. + 48 695 321 353
tel. -
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@aksbmed.anna

Monika Siwiec

Project Manager

tel. kom. 504 807 193
tel. -
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@ceiwis.akinom

Projects

Anna Zabłocka

Special Projects Director

tel. kom. 694 455 328
tel. (22) 3603 683
faks: (22) 3603 810
e-mail: lp.aidemadrub@akcolbaz.anna

Sylwia Gosiewska

Senior Project Manager

tel. kom. 608600107
tel. -
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@aksweisog.aiwlys

Lidia Tofil

Events Manager

tel. kom. 504 806 985
tel. -
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@lifot.aidil

Natalia Styczyńska-Ogar

Project Manager

tel. kom. -
tel. (22) 3603 639
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@aksnyzcyts.ailatan

Małgorzata Kubaś

Project Manager

tel. kom. 692416583
tel. -
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@sabuk.atazroglam

Alicja Pągowska

Project Manager

tel. kom. 692 440 121
tel. (22) 3603 659
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@akswogap.ajcila

Małgorzata Gołębiewska

Senior Project Manager

tel. kom. 504807061
tel. (22) 3603 887
faks: -
e-mail: lp.aidemadrub@aksweibelog.atazroglam